ผู้ไม่ละความเพียร หมั่นเรียนรู้ ย่อมถึงซึ่ง ความเป็นพหูสูตร ขอบทความทั้งหลายในนี้ จงเป็นจุดกำเนิดนักโหรา

ทักษากับกาลโยค

ก่อน อื่นต้องบอกว่า หลักวิชานี้ ผู้เขียนศึกษาจาก อาจารย์ ระวิ ก้องวงศ์ จาก นิตยสารโหราเวสน์ ซึ่งตอนนี้ ท่านอาจารย์ได้ เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเดือน พ.ค ปี 2547 เหลือแต่ความรู้อันทรงคุณค่าที่ให้ไว้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ ศึกษากันต่อไป คุณความดีทั้งหมดที่จะพึงมี ขอมอบให้ท่านอาจารย์ทั้งหมด

ในบทนี้จะ แนะนำ การอ่าน ทักษา กระทบ กาลโยค เป็นแนวทางไว้ ส่วนใครที่ยังไม่ รู้จัก ทักษา กับกาลโยค ให้หาอ่านใน หัวข้อ ภูมิทักษา และ การคำณวน กาลโยค

บริวาร กระทบ กาลโยค

บริวาร-โลกาวินาศ หมายถึง บริวาร นำความเสื่อมเสียมาให้ บริวารจองล้างผลาญให้ร้าย บริวารเป็นศัตรูลับ ๆ

บริวาร-อริ หมายถึง บริวารตั้งตัว เป็นศัตรู ก่อปัญหาเดือดร้อนให้ เดือดร้อนเพราะบริวารอยู่เรื่อย ๆ

บริวาร-ขุมทรัพย์ หมายถึง บริวาร ขยันขันแข็ง ร่ำรวย มีทรัพย์เพราะบริวาร

บริวาร-มรณะ หมายถึง บริวาร ลูกน้อง เป็นคนต่างถิ่น เปลี่ยนลูกน้องใหม่บ่อย ๆ บริวารอยู่ด้วยไม่นาน

บริวาร-อธิบดี หมายถึง บริวารเป็นคน ฉลาด ทำงานเก่ง หัวดี ไว้ใจให้บริหารจัดการเองได้

บริวาร-ราชา หมายถึง บริวาร เป็นคน สนบสนุนช่วยเหลือ ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี และ วางตัวภูมิฐานเหมาะสม

บริวาร-ธงไย บริวารเป็นคนขยันขันแข็ง มอบหมายงานให้ ก็ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ประสบความสำเร็จเพราะ บริวาร

อายุ กระทบ กาลโยค

อายุ-โลกาวินาศ สุขภาพไม่ดี ร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สมประกอบ อุบัติเหตุไมาคาดคิด ศัตรูไม่เปิดเผยตัวทำร้าย

อายุ-อริ มีปัญหาสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุ ผ่าตัด ร่างกายไม่สมบูรณ์ถูกทำร้ายร่างกาย

อายุ-ขุมทรัพย์ สุขภาพดี แข็งแร็ง  มีความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุดมสมบูรณ์ รูปร่างผิวพรรณดี

อายุ-มรณะ ร่างกายไม่สมบูรณ์ เจ็บ ออด ๆ แอด ๆ หาหมอ เข้าโรงพยาบาบ่อย ระวังอุบัติเหตุ เจ็บป่วย พิการ อายุสั้น

อายุ-อธิบดี สุขภาพดี แข็งแร็ง สมองดี ผิวพรรณสดใส

อายุ-ราชาโชค สุขภาพดี แข็งแรง ชีวิตสุขสบาย อุดมสมบูรณ์ สะดวกสบาย มีหมอดี ยาดี

อายุ-ธงไชย ร่างกายแข็งแร็ง มานะบากบั่น นักต่อสู้ คิดหวังความก้าวหน้า ความสำเร็จ

เดชกระทบกาลโยค

เดช-โลกาวินาศ ระวังถูกใส่ร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสัยง ถูกถอดยศถอดตำแหน่งเพราะใช้อำนาจในทางที่ผิด มีคนใส่ีร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

เดช-อริ ยศตำแหน่ง ต้องอาศัยการต่อสู้แข่งขัน ผ่านอุปสรรค ใช้อำนาจไม่ระมัดระวังจะถูกปองร้าย

เดช-ขุมทรัพย์ ได้เลื่อนยศตำเลื่อนแหน่งสูง ๆ  มีกินมีใช้เพราะ อำนาจหน้าที่

เดช-มรณะ อำนาจ วาสนา ยศตำแหน่ง ไม่มั่นคงถาวร เปลี่ยนแปลงตลอด

เดช-อธิบดี วาสนาดี จะมีอำนาจ ชื่อเสียง ยศตำแหน่ง ไปได้ดีต่างถิ่น

เดช-ราชาโชค ได้รับการสนับสนุน ให้เลื่อนยศตำแหน่ง จากผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ ยศตำแหน่งขึ้นไว ง่ายไม่ลำบาก

เดช-ธงไชย  ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ยศตำแหน่ง สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำเร็จ

ดาวศรี กระทบ กาลโยค

ศรี-โลกาวินาศ ทำคุณคนไม่ขึ้น ปิดทองหลังพระ ถูกเบียดเบียนเอาความดี ถูกให้ร้ายป้ายสี

ศรี-อีริ ทำคุณความดีแต่ละที มีอุปสรรค มีคนคอยขัดขวาง มีคนคัดค้าน กลั่นแกล้งโจมตี

ศรี-ขุมทรัพย์ ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ ประสบความสำเร็จ

ศรี-มรณะ ความดีที่ทำไว้ในอดีต จะย้อนกลับมาให้คุณ ของหายจะได้คืน ได้ลาภจากคนตาย

ศรี-อธิบดี ได้เลื่อนยศตำแหน่ง มีชื่อเสียง อำนาจวาสนา เพราะคุณความดี และบุญกุศล

ศรี-ราชาโชค ทำดีได้ดี ผู้ใหญ่เห็นคุณความดี ประสบผลสำเร็จโดยง่าย

ศรี-ธงไชย ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน การแข่งขันมีชัยชนะ เจริญสูงสุด

มูละ กระทบ กาลโยค

มูละ-โลกาวืนาศ ทรัพย์สิน เรือกสวนไร่นา บ้านที่ดิน วิบัติล่มจม ถูกหลอก ถูกโกงให้เสียทรัพย์

มูละ-อริ การ่อร่างสร้าง ฐานะ ซื้อบ้าน ที่ดิน รถ เต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก มีอุปสรรค เป็นหนี้สินเพราะ ทรัพย์สินที่ดิน

มูละ-ขุมทรัพย์ มีวาสนาทาง ทรัพย์สินที่ดิน สร้างบ้านซื้อรถได้สำเร็จ บ้านที่อยู่ อาคาร ทำเลดี ให้โชคลาภ ทำมาหากินเจริญดี ได้มรดก

มูลละ-มรณะ ทรัย์ที่ดินไม่มั่นคง รักษาทรัพย์ไม่คงทน ย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง

มูลละ-อธิบดี บ้านที่อยู่ดูโออ่า โดดเด่น ได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน

มูลละ-ราชา สร้งบ้าน ซื้อรถ ที่ดิน สำเร็จโดนง่าย มีผู้ช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สิน ได้มรดก

มูละ-ธงไชย ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะหลักฐาน ความขยัน มานะพยายามนำมาซึ่งทรัพย์สิน

อุตสาหะ กระทบ กาลโยค

อุตสาหะ-โลกาวินาศ การงานโครงการที่ทำ ไม่ราบรื่น มีคนคอยจ้องทำลาย ให้ร้าย ใส่ร้ายป้ายสีให้เสียหาย มีคนคอยทำลายอยู่แบบลับ ๆ ไม่เปิดเผย

อุตสาหะ-อริ การงาน โครงการต่าง ๆ ประสบปัญหาอุปสรรค ถูกติติงคัดค้าน คอยขัดขวาง

อุตสาหะ-ขุมทรัพย์ การงานหรือโครงการที่ทำ ประสบผลสำเร็จ ทำให้มีทรัพย์สินฐานะ ดีขึ้น มีกินมีใช้เพราะการงาน

อุตสาหะ-มรณะ-การงานอาชีพที่ทำไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงบ่อย ต้องไปทำงารที่ไกล ๆ ต่างถิ่นตางแดน

อุตสาหะ-อธิบดี การงานอาชีพโดดเด่นผลงานดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

อุตสาหะ-ราชาโชค การงานอาชีพโครงการที่ทำ ราบรื่น ง่ายดายสะดวกสบาย ผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุน

อุตสาหะ-ธงไชย การงานโครงการที่ทำ ประสบความสำเร็จผลงานดี แต่ต้องมานะพยายามต่อสู้แข่งขันถึงประสบผลสำเร็จ

มนตรี กระทบ กาลโยค

มนตรี-โลกาวินาศ ผู้ใหญ่เจ้านาย ไม่ค่อยถูกชะตา คอยให้ร้ายแบบไม่เปิดเผย การเลื่อนขั้นตำแหน่ง มีเสันสาย แอบติดสินบน

มนตรี-อริ มักมีความคิด ขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้นาย มีอุปสรรคในการทำผลงาน เลื่อนขั้นตำแหน่ง

มนตรี-ขุมทรัพย์ ผู้ใหญ่เจ้านาย ให้เงินให้ทรัพย์สิน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น

มนตรี-มรณะ ผู้ใหญ่เจ้านายสุขภาพไม่ดี เปลี่ยนเจ้านายบ่อย ตำแหน่งหน้าที่ไม่มั่นคง การเลื่อนข้นตำแหน่งไม่แน่นอน

มนตรี-อธิบดี เจ้านายเป็นคนมีบุญบารมี จะได้เป็นใหญ่มีชื่อเสียง ได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่ขึ้น

มนตรี-ราชา เจ้านาย ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ ประสบผลสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย

มนตรี-ธงไชย ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เลื่อนขั้นตำแหน่ง ประสบความสำเร็จเพราะผู้ใหญ่เจ้านายอุปถีมภ์

กาลกิณี กระทบก าลโยค

กาลึ-โลกาวินาศ ระวัง ศัตรูไม่เปิดเผยตัวลอบทำร้าย มีบาปเวรมากระวังเคราะห์กรรมที่เกิิดโดยไม่คาดคิด

กาลี-อริ ศัตรูจ้องทำร้ายให้โทษ บาปเวรมากระวัง อุบัติเหตุ ถูกทำร้ายจากคนชั่วนักเลง

กาลี-ขุมทรัพย์ ระวังสูญ ทรัพย์ ถูกหลอกถูกโกง โจรผู้ร้ายปล้นจี้ โจรกรรม

กาลี-มรณะ ระวังเคระห์กรม จากวิญญาน ของตาไม่เห็น เดือดร้อนเพราะ คนทรงเจ้า ร่างทรง หมอดู

กาลี-อธิบดี จะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง ไปต่างถิ่นต่างแดนมีเคราะห์

กาลี-ราชา เดือดร้อนเพราะคนใหญ่คนโต เคราะห์กรรมมาถึงตัวเกิดขึ้นกระทันหัน ไม่ทันตั้งตัว

กาลี-ธงไชย มีอุปสรรคขัดขวางความมานะพยายาม ทำการใดมีอุปสรรคสำเร็จยาก คนชั่วมีอำนาจมีอิทธิพล

สำหรับ ความหมาย กาลโยค คงพอเป็นแนวทางสำหรับประสมคำระหว่าง ความหมายทาง ทักษากับกาลโยค  แนะนำว่าไม่ควรท่องจำ แต่ให้หัดผสมคำเอง เพราะความหมาย ดิ้นได้แล้วแต่ เหตุการณ์และความเหมาะสม

You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “ทักษากับกาลโยค”

 1. admin พูดว่า:

  #

  1. tee Says:
  กรกฎาคม 1st, 2009 at 00:45 edit

  ติดตามท่าน admin อยู่ตลอดครับ เพื่อ update ความรู้ใหม่ๆ จากท่าน ครับ เป็นประโยชน์มากๆครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษา

  2. admin Says:
  กรกฎาคม 1st, 2009 at 05:58 edit

  ขอบ คุณ ที่ติดตามอ่านครับ ตั้งใจจะเอาหลักวิชาต่าาง ๆ มาลง เพื่อให้ผู้เรียนเลขเจ็ดตัวใหม่ ๆ ได้วิชาเบ็ดเตล็ดไว้ทาย ต่อไปยังไม่รู้ จะมีโอกาสได้เขียนเรื่อย ๆ หรือไม่ เพราะสุขภาพไม่ค่อยดี
  3. tee Says:
  กรกฎาคม 2nd, 2009 at 12:00 pm e

  ยัง ไงท่าน admin รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ขอให้หายป่วยไวๆ ครับ ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ครับ นับถือว่าท่านเป็นครูอาจารย์ของผมและนักศึกษาทุกท่านครับ

 2. ken พูดว่า:

  เยี่ยมยอดเลยครับพี่ ให้กำลังใจน่ะครับ

 3. admin พูดว่า:

  ยินดี ที่มาเยี่ยมชมครับ

Leave a Reply

*